Sněmovní tisk 331
Novela z. o návykových látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Vymazal T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 331/0 dne 19. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0331.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 331/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1077/18, PID KORNB6PKPCUE.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: konopí, nedovolený obchod, omamná látka, práva jednotlivce, psychotropní látka, volně prodejný lék

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)