Sněmovní tisk 330
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzana Ožanová, Dan Ťok, Milan Feranec) předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Ožanová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 330/0 dne 15. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0330.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 19. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2018 jako tisk 330/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1076/18, PID KORNB6PL8P99.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2018 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Jiří Kohoutek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 330/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 330/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 330/4, který byl rozeslán 4. 12. 2019 v 12:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 330/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 30, usnesení č. 871).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 60 pod číslem 162/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1785Leo Luzar14009-20739.docx (21 KB) / PDF (210 KB, 1 strana) 29. 11. 2018 v 10:49:14
2238Jana Mračková Vildumetzová14462-21479.doc (62 KB) / PDF (396 KB, 7 stran) 14. 2. 2019 v 10:42:24
2738Vít Rakušan14962-22267.docx (20 KB) / PDF (165 KB, 2 strany) 29. 4. 2019 v 14:08:25
2916Patrik Nacher15140-22565.doc (37 KB) / PDF (315 KB, 2 strany) 30. 5. 2019 v 15:46:52
3015Marian Jurečka15239-22748.DOCX (19 KB) / PDF (345 KB, 2 strany) 19. 6. 2019 v 14:20:07
3540Jan Čižinský15764-23770.docx (23 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 16. 10. 2019 v 09:56:46
3950Ondřej Polanský16174-24369.docx (7 KB) / PDF (192 KB, 3 strany) 29. 11. 2019 v 10:58:29
3951Ondřej Polanský16175-24370.docx (7 KB) / PDF (182 KB, 2 strany) 29. 11. 2019 v 10:59:40
3952Jan Čižinský16176-24371.docx (17 KB) / PDF (222 KB, 2 strany) 29. 11. 2019 v 11:40:20


Deskriptory EUROVOCu: dopravní prostředek, parkovací plocha, silniční síť, státní poznávací značka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)