Sněmovní tisk 276
Novela z. o ochraně ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Dominik Feri, Helena Langšádlová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 276/0 dne 13. 9. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0276.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 276/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 836/18, PID KORNB4LG4WVX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115).
  Navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Předseda Poslanecké sněmovny 19. 1. 2021 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen Ing. Dana Balcarová.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, bydlení, domácnost, kotel, obec, ochrana životního prostředí, rodinný dům, spalovací plyny, spalování odpadu, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)