Sněmovní tisk 234
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 10. 7. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 383/18, PID ALBSAXPHGA46.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 511).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 234/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 234/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 234/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 18. 4. 2019 na 28. schůzi odročeno (usnesení č. 609). 2. Čtení proběhlo 12. 9. 2019 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 60, usnesení č. 711).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 7. 2018 jako senátní tisk 310/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 310/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 310/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 511).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 9. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní soud, mezinárodní trestní právo, trestní soud, trestný čin proti lidskosti, válečný zločinISP (příhlásit)