Sněmovní tisk 215
Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 21. 6. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 427/18, PID KORNAT5CW4V4.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 510).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 215/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 87, usnesení č. 607).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 9. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 45/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kontrola dovozu, kouření, obchodní omezení, tabák, tabákový průmysl, zdravotní politikaISP (příhlásit)