Sněmovní tisk 213
N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213/0 dne 22. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0213.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 213/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 600/18, PID ALBSB24H46HH.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 7. 2018. Určil zpravodaje: JUDr. Dominik Feri a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 13)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 981).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 213/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, derogace, legislativa, publikace zákona, úřední list

Navržené změny předpisů (150)ISP (příhlásit)