Sněmovní tisk 1151
Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7458Monika Červíčková19682-29989.docx (16 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 11. 2. 2021 v 12:32:47


Související tisk: 1150 (Vl. n. z. o ochraně oznamovatelů).

Deskriptory EUROVOCu: korupce, ochrana svědků, pracovní podmínky, trestný čin, whistleblowing, zaměstnanec, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1151/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1151/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání1151/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1151/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce1151/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu1151/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě1151/0
145/2015rušíNařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu1151/0


ISP (příhlásit)