Sněmovní tisk 1
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 22. 11. 2017 jako tisk 1/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 30. 11. 2017 (usnesení č. 4).
    Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 1/1 rozesláno poslancům 5. 12. 2017.

  • V
    • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 1. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 1/2 (stanovisko).
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 1/3 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Č

    Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi.
    Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 171).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)