Sněmovní tisk 879
Písemná interpelace L. Černohorského na K. Havlíčka ve věci doplnění zásob ropy ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR)

Dokument

Autor: Ing. Lukáš Černohorský

Úplný název: Písemná interpelace poslance Lukáše Černohorského na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci doplnění zásob ropy ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR)
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 23. 4. 2020
Odesláno adresátovi: 27. 4. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 26. 5. 2020

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 5. 2020 jako tisk 879/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 17. 9., 1. 10. 2020 na 58. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 22. 10. 2020 na 62. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: ropa, strategická rezerva, ukládání energie, veřejný sektorISP (příhlásit)