Sněmovní tisk 792
N.z. o poskytování dotací neziskovým org. ze st.rozpočtu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Zdeněk Ondráček, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Jiří Valenta, Marie Pěnčíková) předložila sněmovně návrh zákona 24. 3. 2020.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 792/0 dne 25. 3. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0792.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 2020 jako tisk 792/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 351/20, PID ALBSBN89V45J.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, hospodářská podpora, nezisková organizace, sdružení, státní podporaISP (příhlásit)