Sněmovní tisk 192
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Rais K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 1. 6. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0192.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 192/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 533/18, PID ALBSAZGHXCFW.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 48/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1486Dominik Feri13710-20310.docx (16 KB) / PDF (254 KB, 3 strany) 22. 10. 2018 v 13:03:46
1522Miroslav Grebeníček13746-20387.docx (42 KB) / PDF (276 KB, 4 strany) 30. 10. 2018 v 12:44:26
1672Jiří Mihola13896-20556.docx (46 KB) / PDF (370 KB, 3 strany) 14. 11. 2018 v 12:23:12
1674Jiří Mihola13898-20558.docx (46 KB) / PDF (351 KB, 3 strany) 14. 11. 2018 v 12:31:10


Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)