Sněmovní tisk 1304
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Zbyněk Stanjura, Martin Kolovratník, Petr Gazdík, Helena Langšádlová, Ladislav Okleštěk) předložila sněmovně návrh zákona 13. 8. 2021.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1304/0 dne 17. 8. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1304.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 8. 2021. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 9. 2021 jako tisk 1304/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 928/21, PID ALBSC63E7MNY.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 9. 2021 (usnesení č. 425). Určil zpravodaje: Ing. Dana Balcarová a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1783). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 15. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 82, usnesení č. 1783).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 187 pod číslem 413/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana životního prostředí, prevence environmentálních rizik, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)