Sněmovní tisk 1006
N. z. o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Jan Farský, Petr Gazdík, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1006/0 dne 11. 9. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2020 jako tisk 1006/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1167/20, PID ALBSBTH9KL1R.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2020 (usnesení č. 330). Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 3. 3. 2021 na 87. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 3. 3. 2021 na 87. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 3. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1552).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8239Věra Kovářová20463-31027.docx (32 KB) / PDF (300 KB, 6 stran) 22. 4. 2021 v 17:17:50
8248Lucie Šafránková20472-31042.docx (23 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 23. 4. 2021 v 15:18:36


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, rodičovský příspěvek, svobodná matkaISP (příhlásit)