Sněmovní tisk 557
N.z., kterým se zrušuje zákon o dani silniční

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 557/0 dne 23. 7. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 21. 8. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 8. 2015 jako tisk 557/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1003/15, PID KORN9YV9K2LB.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Podnikání, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, daňová úleva, motorové vozidlo, podnikatel, podnikavost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)