Sněmovní tisk 498
Novela z. o evidenci obyvatel a rodných číslech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 10. 2015.
  Zákon Senátem schválen 11. 11. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2015.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 318/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2792Jan Klán08253-11054.odt (11 KB) / PDF (54 KB, 1 strana) 12. 9. 2015 v 20:18:31
2798Leo Luzar08259-11058.docx (125 KB) / PDF (0 KB) 15. 9. 2015 v 11:40:19


Hesla věcného rejstříku: Doklady cestovní, Evidence obyvatel, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: cestovní pas, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, trvalý pobyt

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)