Sněmovní tisk 426
N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 3. 2015.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 426/0 dne 12. 3. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2015. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 4. 2015 jako tisk 426/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 370/15, PID RACK9UNDSKXC.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Nemovitosti

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, derogace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)