Sněmovní tisk 426/0
N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t042600.pdf (Dokument PDF, 196 KB)t042600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0426a0.pdf (Dokument PDF, 294 KB)t0426a0.doc

Rozesláno poslancům

12. března 2015 v 10:03
ISP (příhlásit)