Sněmovní tisk 382
Novela z. o důchodovém spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 7. 1. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1561/14, PID KORN9S2FARJ4.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Syblík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 587).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 382/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Rozpočtový výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 382/2, který byl rozeslán 8. 4. 2015 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 382/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 23, usnesení č. 728).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 5. 2015.
  Zákon Senátem schválen 18. 6. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 1. 7. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 163/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2045Vladislav Vilímec07506-09715.odt (14 KB) / PDF (16 KB, 1 strana) 10. 3. 2015 v 13:24:25


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Fondy, Pojištění, Spoření

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, penzijní připojištění

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
426/2011novelizujeZákon o důchodovém spoření382/0


ISP (příhlásit)