Sněmovní tisk 257
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 714/14, PID KORN9K5H7UB1.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Jana Hnyková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 382).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 257/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 11:59.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 185, usnesení č. 425).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2014.
  Zákon Senátem schválen 22. 10. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 19. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 254/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1189Gabriela Pecková06650-08215.doc (16 KB) / PDF (178 KB, 1 strana) 1. 9. 2014 v 14:22:15
1208Jana Hnyková06669-08249.doc (39 KB) / PDF (229 KB, 2 strany) 2. 9. 2014 v 17:00:37
1254Jitka Chalánková06715-08369.doc (32 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 4. 9. 2014 v 11:15:15
1327Vladislav Vilímec06788-08477.doc (21 KB) / PDF (239 KB, 3 strany) 15. 9. 2014 v 13:24:40
1334Roman Kubíček06795-08485.doc (29 KB) / PDF (438 KB, 3 strany) 16. 9. 2014 v 08:52:35
1335Roman Kubíček06796-08486.doc (14 KB) / PDF (205 KB, 1 strana) 16. 9. 2014 v 08:56:19
1344Hana Aulická Jírovcová06805-08497.doc (35 KB) / PDF (408 KB, 3 strany) 16. 9. 2014 v 11:28:45
1348Jana Hnyková06809-08507.doc (41 KB) / PDF (233 KB, 3 strany) 16. 9. 2014 v 13:19:51
1368Jitka Chalánková06829-08529.pdf (130 KB) 16. 9. 2014 v 19:32:17
1369Vít Kaňkovský06830-08530.doc (36 KB) / PDF (399 KB, 5 stran) 16. 9. 2014 v 20:35:31


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Politika sociální, Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, financování z veřejných prostředků, legislativa sociálního zabezpečení, regionální orgány státní správy, sociální pomoc, sociální práce, sociální služby, sociální zabezpečení, správní kontrola, zprostředkovatelna práce

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách257/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi257/2
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů257/0
313/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony257/3


ISP (příhlásit)