Sněmovní tisk 1041
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Černochová J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1041/0 dne 22. 2. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 2. 2017. Vláda 23. 3. 2017 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, obranná politika, veřejná bezpečnost, výdaje na obranu

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky1041/0


ISP (příhlásit)