Sněmovní tisk 1041/0
Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104100.pdf (Dokument PDF, 268 KB)t104100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1041a0.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t1041a0.doc

Rozesláno poslancům

22. února 2017 v 14:40
ISP (příhlásit)