Sněmovní tisk 627
Vl.n.z. o ochraně státních hranic - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 627/0 dne 13. 10. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 191/15, PID KORN9QEJ3XL7.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: MUDr. Miloslav Janulík a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1014).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 627/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 627/2, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 7:47.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 627/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1160).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2016.
  Zákon Senátem schválen 25. 5. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 191/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3815Martin Lank09276-12596.doc (92 KB) / PDF (342 KB, 9 stran) 1. 3. 2016 v 13:30:37
3821Václav Klučka09282-12603.doc (34 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 13:57:52


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Hranice státní

Deskriptory EUROVOCu: hranice, letiště, pohraniční oblast, Schengenská dohoda, spolupráce ve vnitrostátních záležitostech

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)