Sněmovní tisk 499
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 26. 8. 2014. Návrh zákona rozeslán dne 26. 8. 2014 senátorům jako tisk 331/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 10. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 11. 2014 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 331/1 (odročuje jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 10. 2014 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 600).
  Návrh zařazen na 2. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 3. 12. 2014 odročil (usnesení č. 35).
  Návrh zařazen na 6. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 25. 2. 2015 odročil (usnesení č. 92).
  Návrh projednán dne 13. 5. 2015 na 8. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 136).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 29. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: Nenutil M.,Vystrčil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 499/0 dne 1. 6. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 2015. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 2015 jako tisk 499/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 775/15, PID KORN9X5HECOE.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Deskriptory EUROVOCu: občanskoprávní řízení, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)