Sněmovní tisk 464
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 2. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 193, dokument 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 2. 2016 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 2. 2016 a přijal usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 345).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 4. 2016.

Zákon vyhlášen 2. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 137/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2376Gabriela Hubáčková07837-10294.doc (17 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 20. 5. 2015 v 12:04:39
2377Simeon Karamazov07838-10297.doc (82 KB) / PDF (251 KB, 2 strany) 20. 5. 2015 v 17:27:54
2382Petr Fiala07843-10310.doc (36 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 22. 5. 2015 v 09:41:23
2451Simeon Karamazov07912-10470.doc (86 KB) / PDF (256 KB, 2 strany) 9. 6. 2015 v 14:13:12
2452Simeon Karamazov07913-10471.doc (94 KB) / PDF (249 KB, 3 strany) 9. 6. 2015 v 14:17:06
2453Simeon Karamazov07914-10472.doc (85 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 9. 6. 2015 v 14:18:42
2676Karel Rais08137-10871.doc (78 KB) / PDF (0 KB) 19. 8. 2015 v 15:13:18
2677Karel Rais08138-10872.doc (77 KB) / PDF (0 KB) 19. 8. 2015 v 15:14:44
2678Karel Rais08139-10873.doc (69 KB) / PDF (0 KB) 19. 8. 2015 v 15:15:21
2679Karel Rais08140-10874.doc (114 KB) / PDF (0 KB) 19. 8. 2015 v 15:16:05
2694Simeon Karamazov08155-10911.doc (85 KB) / PDF (0 KB) 27. 8. 2015 v 07:38:24
2867Karel Rais08328-11169.doc (186 KB) / PDF (0 KB) 23. 9. 2015 v 13:04:42
2868Karel Rais08329-11170.doc (367 KB) / PDF (0 KB) 23. 9. 2015 v 13:05:28
2962Ivana Dobešová08423-11381.odt (26 KB) / PDF (110 KB, 3 strany) 8. 10. 2015 v 14:18:56
2969František Vácha08430-11387.doc (27 KB) / PDF (222 KB, 1 strana)
08430-11388.doc (30 KB) / PDF (204 KB, 2 strany)
 12. 10. 2015 v 20:30:58
2977Jiří Zlatuška08438-11408.doc (16 KB) / PDF (218 KB, 2 strany) 14. 10. 2015 v 14:22:50
2978Jiří Zlatuška08439-11409.doc (13 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 14. 10. 2015 v 14:26:05
2987Jiří Zlatuška08448-11418.doc (34 KB) / PDF (479 KB, 4 strany) 15. 10. 2015 v 08:09:34
2988Simeon Karamazov08449-11419.doc (82 KB) / PDF (252 KB, 1 strana) 15. 10. 2015 v 09:24:16
3121Milan Urban08582-11641.docx (48 KB) / PDF (364 KB, 3 strany)
08582-11642.docx (48 KB) / PDF (330 KB, 3 strany)
08582-11643.docx (67 KB) / PDF (295 KB, 6 stran)
 5. 11. 2015 v 14:35:10
3210Ivana Dobešová08671-11746.odt (23 KB) / PDF (59 KB, 2 strany) 13. 11. 2015 v 16:14:57
3232Anna Putnová08693-11783.docx (52 KB) / PDF (311 KB, 2 strany) 23. 11. 2015 v 14:10:06
3238Jeroným Tejc08699-11794.docx (11 KB) / PDF (283 KB, 2 strany) 23. 11. 2015 v 16:42:31
3240Anna Putnová08701-11796.docx (53 KB) / PDF (362 KB, 5 stran) 23. 11. 2015 v 19:17:48
3243Milada Halíková08704-11799.docx (12 KB) / PDF (162 KB, 1 strana) 24. 11. 2015 v 09:27:27
3256Bohuslav Svoboda08717-11817.docx (10 KB) / PDF (255 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 12:36:52
3265Jeroným Tejc08726-11827.doc (32 KB) / PDF (206 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 13:44:24
3270Jiří Zlatuška08731-11832.doc (24 KB) / PDF (372 KB, 3 strany) 24. 11. 2015 v 16:34:30
3275Karel Rais08736-11837.doc (46 KB) / PDF (461 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 18:18:49
3276David Kasal08737-11838.doc (33 KB) / PDF (337 KB, 2 strany) 24. 11. 2015 v 18:30:56
3302Antonín Seďa08763-11869.doc (46 KB) / PDF (277 KB, 1 strana) 25. 11. 2015 v 12:30:44
3305Jan Zahradník08766-11872.doc (35 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 25. 11. 2015 v 14:24:21
3306Ivana Dobešová08767-11873.odt (8 KB) / PDF (94 KB, 2 strany) 25. 11. 2015 v 14:52:57


Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: kvalita výuky, politika vzdělávání, uznání diplomu, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)