Sněmovní tisk 30
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 29. 11. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 47).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/1 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 30/5 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 30/6, který byl rozeslán 19. 3. 2014 v 15:19.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 203).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 4. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 261, dokument 261/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Zdeněk Schwarz).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 261/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 4. 2014 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 261/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 465).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 5. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2014.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 101/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
491Tomio Okamura05952-06908.doc (30 KB) / PDF (195 KB, 2 strany) 18. 3. 2014 v 12:53:13
492Jiří Koubek05953-06909.doc (36 KB) / PDF (261 KB, 1 strana) 18. 3. 2014 v 13:50:36
497Václav Klučka05958-06913.doc (66 KB) / PDF (378 KB, 6 stran) 18. 3. 2014 v 14:57:30
498Václav Klučka05959-06914.DOC (27 KB) / PDF (256 KB, 1 strana) 18. 3. 2014 v 15:07:01
502Václav Klučka05963-06917.DOC (31 KB) / PDF (250 KB, 1 strana) 18. 3. 2014 v 15:19:11


Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, migrující pracovník, politika zaměstnanosti EU, sociální služby, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)