Sněmovní tisk 1064
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1064/0 dne 21. 3. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1687/16, PID KORNAE7EYZZB.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Mgr. Herbert Pavera a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1795).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: krádež, les, lesní legislativa, státní lesy, veřejný majetek, zalesněná plocha

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)