Sněmovní tisk 1024
Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1024/0 dne 6. 2. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1672/16, PID KORNACEJ6YLP.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Huml a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1561).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1024/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1024/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1024/3, který byl rozeslán 25. 5. 2017 v 10:50.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1024/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 352, usnesení č. 1709).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 6. 2017.
  Zákon Senátem schválen 19. 7. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 247/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5880Zdeněk Ondráček11341-16031.docx (19 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 24. 2. 2017 v 11:54:36
6108Jiří Štětina11569-16364.doc (178 KB) / PDF (740 KB, 19 stran) 22. 3. 2017 v 15:19:36
6168Roman Procházka11629-16527.docx (16 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 4. 4. 2017 v 16:19:57
6273Jana Černochová11734-16742.docx (15 KB) / PDF (164 KB, 1 strana) 26. 4. 2017 v 08:42:45
6274Jana Černochová11735-16743.docx (19 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 26. 4. 2017 v 08:45:32
6275Jana Černochová11736-16744.docx (21 KB) / PDF (247 KB, 4 strany) 26. 4. 2017 v 08:46:37
6352Zdeněk Ondráček11813-16909.docx (16 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 10. 5. 2017 v 09:41:52
6373Zdeněk Ondráček11834-16942.docx (21 KB) / PDF (210 KB, 2 strany) 16. 5. 2017 v 16:20:30
6434Roman Procházka11895-17013.docx (15 KB) / PDF (243 KB, 2 strany) 23. 5. 2017 v 11:33:18
6435Roman Procházka11896-17014.docx (15 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 23. 5. 2017 v 11:33:55
6441Roman Váňa11902-17019.doc (42 KB) / PDF (256 KB, 3 strany) 23. 5. 2017 v 13:51:49
6445Zdeněk Ondráček11906-17023.docx (18 KB) / PDF (226 KB, 2 strany) 23. 5. 2017 v 17:40:24


Deskriptory EUROVOCu: celník, mzda, mzdová politika, odměňování, policie, státní zaměstnanec, tajná služba, veřejná správa, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)