Sněmovní tisk 999
Vl.n.z. o Národním parku Šumava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7926Bořivoj Šarapatka05441-05686.doc (550 KB) / PDF (368 KB, 11 stran) 15. 8. 2013 v 14:19:26


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)