Sněmovní tisk 995
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 995/0 dne 23. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1684).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Strany politické
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, zpráva o činnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)