Sněmovní tisk 992
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 12. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: Půta Martin.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 992/0 dne 23. 4. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2013. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2013 jako tisk 992/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Informovanost, informace, Kraje, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, digitalizace dokumentů, elektronická správa dokumentů, místní orgány státní správy, místní zastupitelstvo, správní opatření, územní samospráva, veřejnost zasedání, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)