Sněmovní tisk 985
Novela z. o silničním provozu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 985/0 dne 18. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1630).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní, Vozidla silniční
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: automobil, bezpečnost silničního provozu, doprava v rámci EU, dopravní přestupek, jízdní personál, přeshraniční doprava, přibližování legislativy, silniční doprava

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)