Sněmovní tisk 977
Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 977/0 dne 10. 4. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 4. 2013 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravin, ochrana spotřebitele, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)