Sněmovní tisk 971
Novela z.o někter.opatřen.proti leg.výnosů z trest.činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 971/0 dne 4. 4. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 4. 2013 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Extremismus, Finance, Kriminalita
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)