Sněmovní tisk 97
Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 97/0 dne 20. 9. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 9. 2010 (usnesení č. 22). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 105).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 16, usnesení č. 105).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 11. 2010.
  Zákon Senátem schválen 3. 11. 2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 11. 2010.
  Prezident zákon 18. 11. 2010 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 11. 2010.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 330/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cena energie, elektrická energie, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, solární energie, využití solární energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)