Sněmovní tisk 967
Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 967/0 dne 3. 4. 2013.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 4. 2013 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.



Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, snižování dluhu, státní rozpočet, veřejné půjčky, veřejný dluh



ISP (příhlásit)