Sněmovní tisk 961
Novela z. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Jan Husák předložil sněmovně návrh zákona 29. 3. 2013.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 961/0 dne 29. 3. 2013.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 4. 2013. Vláda zaslala stanovisko 25. 4. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2013 jako tisk 961/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Sbírka zákonů
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: internet, mezinárodní dohoda, místní orgány státní správy, právo na informace, publikace zákona, úřední dokument, úřední list, Úřední věstník Evropské unie, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)