Sněmovní tisk 935
Novela z. o neziskových nemocnicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. David Rath předložil sněmovně návrh zákona 5. 3. 2013.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 935/0 dne 7. 3. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 3. 2013. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2013 jako tisk 935/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, nevýdělečný sektor, zdraví veřejnosti, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)