Sněmovní tisk 927
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2012

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 28. 2. 2013 jako tisk 927/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Zpravodajem určena Mgr. Ivana Levá.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 18. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 927/1 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)