Sněmovní tisk 919
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: Klasnová K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 919/0 dne 14. 2. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2013 jako tisk 919/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Nejvyšší kontrolní úřad
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, kontrolní moc, kontrolní úřad, veřejná instituce, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)