Sněmovní tisk 915
Novela z.o trestní odpovědnosti práv.osob a řízení proti nim

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Lenka Andrýsová, Jana Černochová) předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 915/0 dne 11. 2. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2013 jako tisk 915/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: právnická osoba, půjčka, trestní odpovědnost, úrok

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)