Sněmovní tisk 912
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: John R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 7. 2. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 7. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 3. 2013 jako tisk 912/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: praní špinavých peněz, půjčka, trestní zákoník, úrok, zadluženost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)