Sněmovní tisk 909
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

MUDr. David Rath předložil sněmovně návrh zákona 5. 2. 2013.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 11. 2. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 13. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 3. 2013 jako tisk 909/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, lék, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)