Sněmovní tisk 904
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Kraje, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: obec, odpovědnost, postavení volených zástupců, region, správní odpovědnost, územní samospráva, veřejný majetek, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)