Sněmovní tisk 902
Novela z. v souvislosti se zákazem hydraul.štěpení hornin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: Hašek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 902/0 dne 22. 1. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2013. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 2. 2013 jako tisk 902/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Hornictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plynárenský průmysl, průzkum nerostných surovin, zemní plyn

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)