Sněmovní tisk 895
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek John, Kateřina Klasnová, Vít Bárta, Michal Babák, Jana Drastichová, Petr Skokan, Otto Chaloupka, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: John R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 17. 1. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 1. 2013. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 2. 2013 jako tisk 895/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Řád občanský soudní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: oběť, odškodnění, pomoc obětem trestné činnosti, promlčení výkonu trestu, trestní stíhání, vězeň, výkon trestu, žaloba o náhradu škody v adhezním řízení, žaloba v trestním řízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)