Sněmovní tisk 887
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 887/0 dne 3. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1454).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 1642).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 6. 2013.
  Zákon Senátem schválen 21. 6. 2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Zákon vyhlášen 30. 7. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 223/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana zdraví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hygiena výživy, kosmetický přípravek, pitná voda, prevence nemocí, užitková voda, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)