Sněmovní tisk 885
Novela z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Vít Bárta předložil sněmovně návrh zákona 19. 12. 2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 885/0 dne 20. 12. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2013 jako tisk 885/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Václav Klučka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 11. 6. 2013 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnostní informační služba
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, jmenování pracovníků, policie

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)