Sněmovní tisk 864
Novela z.o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen.spol.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek John, Kateřina Klasnová, Vít Bárta, Michal Babák, Jana Drastichová, Petr Skokan, Otto Chaloupka, David Kádner, Miroslav Petráň) předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: John R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864/0 dne 4. 12. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 12. 2012 jako tisk 864/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Církev, Pozemkový fond, Restituce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: církev, odškodnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)