Sněmovní tisk 848
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Vít Bárta předložil sněmovně návrh zákona 8. 11. 2012.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 848/0 dne 9. 11. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 11. 2012. Vláda zaslala stanovisko 6. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2012 jako tisk 848/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Řád občanský soudní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: poskytování služeb, výkon rozhodnutí, zboží a služby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)