Sněmovní tisk 835
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: Zaorálek L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 835/0 dne 25. 10. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 11. 2012 jako tisk 835/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, vyšetřovací komise

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)